#ChallengeIndústria Malbert fa de programador amb control numèric